Lillesand Bridgeklubb
Bruksanvisning nettside
Denne artikkelen kan slettes, den er bare laget med det formål å vise hvordan formattering foregår på nettsidene. Uthevet skrift Undersktreket skrift

Overskrift 2

Overskrift 4

Dere kan også bruke overskrift 1 og 3 Lister
  • Første listeelement
  • andre listeelement
  • tredje listeelement
Nummerert liste
  1. Første listeelement
  2. Andre listeelement
  3. Tredje listeelement
Sentrering av tekst
Linker Link til en e-mail gjøres slik : ... dere kan sende mail til Tor hvis dere lurer på noe .. Link til en nettside gjøres slik : ... ta en tur på kretsens nettside for mer informasjon .. Link til bilder som dere har lastet opp:
Hval spiser mange tonn med krill om dagen ... Ikke nøl med å ta kontakt med meg for mer hjelp, Vennlig hilsen Tor Birkeland